EUG 音樂王國音樂成果展 沒那麼簡單

烏克麗麗 + 吉他 + KB 合奏演出

 


創作者介紹

艾德華烏克麗麗 EUG ukulele

阿杰EUG 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()